ИЗУЧАЙ КАЗАХСКИЙ С «ПРИКАСПИЙКОЙ»

Урок двадцать пятый
Нотариус
Сөздік
Куәландыратын тұлға — заверяющее лицо
Нотариалдық кеңселер — нотариальная контора
Нотариалдық іс-әрекеттер — нотариальные действия
Заңды әрекеттер мен құжаттар — юридические документы и действия
Заң білімі бар адамдар — лица с юридическим образованием
Өз міндеттерін орындау барысында — в ходе выполнения своих обязанностей
Құпия ұстау — держать в тайне
Үлкен сұраныс — большой спрос
Нотариус болып қызмет ету — работать нотариусом
Құжаттарды куәландыру — заверить документы
Маған нотариус керек — мне нужен нотариус
СТН (салық төлеушінің тіркеу нөмірі) — РНН (регистрационный номер налогоплательщика)
ӘЖК (әлеуметтік жеке код) — СИК (социальный индивидуальный код)

1. Оқыңыз (читайте). Қайталаңыз (повторяйте)
111123-02

Сұхбаттасу
— Қайырлы күн! Мен үй сатып алдым, соның құжаттарын куәландырайын деп едім. (- Добрый день! Я купил дом, хотел заверить документы.)
— Құжаттарыңызды көрсетіңізші. Сізбен үйді сатқан адам келді ме?
(- Покажите документы. Вы пришли вместе с владельцем дома?)
— Иә, екеуміз бірге келдік (- Да, мы пришли вместе.)
— Жақсы, ендеше жеке куәліктеріңізді беріңіздер. СТН,ӘЖК бар ма? ( — Хорошо, тогда дайте удостоверения личности. РНН, СИК есть?)
— Иә, міне, алыңыз. (- Да, вот, возьмите.)
— Мен бәрін тігіп, мөр басып болдым. Енді дауыстап оқимын, тыңдаңыздар.
(- Я все документы прошила, поставила печать. Теперь буду читать вслух, слушайте.)
Грамматика
Есімше (причастие)

Причастие — это форма глагола, совмещающая в себе грамматические признаки глагола и имени.
Причастие образуется с помощью следующих суффиксов

111123-01

Жазылым
1-тапсырма. Сөздерді жіктеңіз (Проспрягайте слова)
Келген, келер, келетін, келмек
2-тапсырма. Берілген етістіктерді есімшенің осы, келер, өткен шақпен жаз (Образуйте из следующих глаголов причастия настоящего, прошедшего и будущего времени по образцу)
Үлгі
Ойлау ойлан+атын ойлан+ған ойлан+ар
(думать) (думающий) (задумавшийся) (/подумает)

Жазу (писать)______________________________________
Қуану (радоваться)__________________________________
Көру (видеть)_______________________________________
3-тапсырма. Диалогты жалғастырыңыз (продолжите диалог)
1-сұхбат
— Сәлеметсіз бе! Нотариалдық кеңсеге қалай баруға болады?

— Осы жерден алыс па?

2-сұхбат
— Менің құжаттарымды куәландырып бересіз бе?

— Үй кітапшасын (домовая книга) не үшін сұрадыңыз?

Есіңізде сақтаңыз! (Запомните!)

Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту ө бүкіл ата-бабамызды, тарихымызды ұмыту
Б.Момышұлы

Поделиться с друзьями

Администратор сайта

Оцените автора
( Пока оценок нет )
Прикаспийская коммуна